Monday, April 13, 2009

Od sada me zovite: Grad Poreč - Parenzo

www.Barkun.hr 10.travanj 2009.


Od sada me zovite: Grad Poreč - Parenzo

Poreč je na kraju mandata, na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća koja je trajala punih šest sati dobio novo ime. Pri glasovanju za posljednju, osamnaestu točku dnevnog reda, Izmjenu i dopunu Statuta Grada Poreča.

Usvajanjem izmjene i dopune Statuta Grada Poreča, osam dana nakon objave u Službenom glasniku Grada Poreča, riječi «Grad Poreč» zamijenit će se riječima «Grad Poreč-Parenzo» Promjenu Statuta Grada može inicirati ili jedna trećina vijećnika ili Gradsko Poglavarstvo.

Na prijedlog gradonačelnika Poreča Edija Štifanića, kako je u dopisu Odboru za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća napisao Eđidio Kodan, sada već bivši predsjednik porečkog Parlamenta, Gradsko poglavarstvo je na sjednici održanoj 2. travnja ove godine utvrdilo prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Grada Poreča i uputilo ih na usvajanje Gradskom vijeću.

Prijedlogom Poglavarstva promijenjen je naziv Grada Preča u Grad Poreč-Parenzo a uvedeno je i dvojezično ispisivanje naziva Grada Poreča-Parenzo na pečatu, žigu, natpisnim pločama i zaglavljima akata te dvojezično ispisivanje naziva naselja prema određenjima mjesnih odbora kao i obavezno ispisivanje dvojezičnog natpisa gradskih ustanova.

Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Grada Poreča Poglavarstvo je utvrdilo i dogovorom s legitimnim predstavnicima Talijanske nacionalne zajednice koja u Poreču, prema informaciji tajnika Ureda Grada Danila Sredanovića, okuplja 536 građana – Vijećem talijanske nacionalne manjine i Upravnim odborom Zajednice Talijana. Poreč prema popisu iz 2001. ima 17.460 stanovnika, te Talijani, dakle, čine 3,25 posto.

Izmjenu i dopunu Statuta kojom se određuje dvojezično označavanje naziva moguće je učiniti ukoliko se za takvu promjenu izjasne i Mjesni odbori. A za Izmjenu i dopunu Statuta od 10 Mjesnih odbora koliko ih djeluje na području Grada Poreča, protiv su se izjasnila Vijeća MO Červar Porat, Nova Vas, Varvari i Žbandaj dok su Izmjenu i dopunu statuta a time i dvojezično ispisivanje imena naselja na svojem području prihvatili MO Veli Maj, Mate Balota, Joakim Rakovac, Anka Butorac, Fuškulin i Baderna. (M.B)


Komentari (44)

Komentar: Ante Rokov Jadrijević

Barkun.hr (Pula) Uskrs, 12. travanj 2009.


Ovo je dobra vijest!!


Još prije 18 godina napisao sam u Glasu Istre ili u riječkom "Press-u" da svaki onaj tko Hrvatskoj kopa za jednu lopatu dublju jamu u Istri, mora znati da kopa Italiji za dvije lopate dublju jamu u Trstu, za tri lopate dublju jamu Italiji u Furlaniji i za četiri lopate dublju jamu Italiji u Južnom Tyrolu!

Kasnije je na to Jakovčiću skrenuo pažnju i talijanski predsjednik Scalfaro - u Umagu!!

* * * * *

Forza ragazzi parenzani!! Kopajte, kopajte! Uskoro ćete i vi kao i Triestini morati učiti stari jezik Furlana!!

Tako prolaze oni koji u svojoj Domovini kopaju jamu svome rodu!


A što se tiče "onorevola" Furia Radina - on je uspio u svom naumu: sa 3,25 posto "Talijana" u Poreču uspio je njegovom "pozitivnom diskriminacijom" izboriti se za dvojezičnost u tom gradu. A to znači da će ostalih 96,75 posto Porečana biti "negativno diskriminirano!! Kako je to, uostalom, uvijek priličilo istarskim Hrvatima i ostaloj raji!Ante Rokov Jadrijević, dipl. ing.

(hrvatski socijal-radikal)

1 comment:

CroSirmium said...

Razgovaraju dvojica prijatelja, te će jedan: "Noćas sam sanjao kako u Istri, u nekom gradiću, prosvjedujue silna masa svijeta. Nose transparente i jaku viču." Prijatelj ga upita: "Što piše na transparentima?", i dobi odgovor: "Ne znam, piše na ćirilici!"