Monday, May 4, 2009

Kako su Židovi upravljali logorom Jasenovac - 1.dio

Ante Rokov Jadrijević, publicist

(Semper Paratus Croatiae - com) 4. svibanj/maj 2009.


Uredništvu „Dragovoljca“ (www.Dragovoljac.com)


Kako su Židovi upravljali logorom Jasenovac - 1.dio


Prije 12 dana, točnije 22. travnja ove 2009.g., Slobodna Dalmacija je donijela članak svog novinara Šenola Selimovića pod naslovom: Verbalni holokaust Vice Vukojevića: Židovi su upravljali Jasenovcem.

Evo glavnog dijela te izjave gosp. Vice Vukojevića: Logorom Jasenovac upravljali su Židovi - Država je samo davala stražu, a postoji i ugovor između Vlade NDH i Židovske općine Zagreb o financiranju uprave tog logora.

Za komentar te navodno „skandalozne izjave“ novinar Selimović se obratio sveprisutnom i sveobaveznom Židovu „dr.“ Ivi Goldsteinu, koji je reagirao ovako: Laž je da su Židovi ugovorili bilo kakav način upravljanja Jasenovcem i da su u toj Upravi imali bilo kakvu ulogu... o tome govore brojni radovi, od kojih sam neke i sam napisao - tvrdi Goldstein. E, baš se našao - još nerođeni- „autoritet“ istine o logoru Jasenovac!?

Naprotiv, „prof.“ „dr.“ Ivo Goldstein laže više od svih - jer postoje pouzdana svjedočanstva samih logoraša, koja svjedoče da gosp. Vice Vukojević nije govorio laž, nego je naprotiv g. Vice Vukojević govorio istinu! A najpouzdanije svjedočanstvo istine o logoru Jasenovcu je ono dr. Ante Cilige, bivšeg logoraša konc-lagera Jasenovac, koje je on objavio u svojoj knjizi „Sam kroz Europu u ratu“. Tu knjigu on je objavio u Rimu 1978.g. Kod nas je tu knjigu objavio gosp. Ninoslav Mogorović iz Pule, 1998.g. u svojoj nakladi GORDO, d.o.o.

( koji mi je tu knjigu osobno poklonio 2.000.g., dok sam bio profesor Tehničke Škole Pula).

Stoga idemo odmah in media (st)res! Na strani 184. Ciligine knjige autor opisuje zbog čega je on strpan u taj zloglasni logor Jasenovac. Naime, godine 1946.g. u Rimu, doznao je da je bivši šef ustaškog redarstva Jozo Rukavina živio skriven u Rimu. Jedan ugledni hrvatski emigrant pitao ga je za Ciligin slučaj.

„Ja sam podnio izještaj Poglavniku, bez zaključka. Poglavnik je odlučio: - Komunist, bivši komunist, staljinist, trockist, to je sve isto....Šaljite ga u logor!“.

„A kasnije u logoru čuo sam Luburićevu izjavu da oni 'dobro znadu da je Ciliga glavni politički izaslanik Moskve, a Tito je samo vojnički stručnjak!'“.

Dakako, to je bila podvala i osveta infiltriranih komunističkih agenata, koji su ustaškoj policiji dali tu „sugestiju“ o dr. Anti Ciligi, zbog toga što se u Moskvi 1938.g. bio priklonio protu-staljinovskim frakcijama i na taj način suprostavio Staljinu. Bio je uhićen 1929. g. u Lenjingradu i potom interniran u jednoj političkoj kaznionici u Sibiru. Toliko o toj „epizodi“ Ciliginog života - prije Jasenovca.

* * * * * *

Kad je dr. Ante Ciliga stigao u logor Jasenovac, već na samom ulazu doživio je prvo veliko iznenađenje (str.187.): „Stojimo u redu, dva po dva. Oko nas tri ili četiri pisara-zatočenika iz logorske kancelarije. Svi Židovi. Pa zar je ovo židovski logor? - pitam se iznenađen. Jedan od Židova imao je na prsima natpis: 'Nadzornik svega logora'. Mlad i nekako osobito drskog, upravo razbojničkog - kod Židova tako rijetkog - izgleda“.

„Četvoricu su kod pregleda zadržali. Ti su trebali tu noć biti ubijeni“.

„Popodne, pred večer, otpremili su nas, sve pridošle, „na rad“ ... Zapovjednik grupe bio je jedan stari zatočenik. Posao nije bio težak, osim za jednog od nas, jednog starog Židova...On je zaostajao, pa i sasvim stao, da predahne. Na svoju nesreću... (str.189.)..

Zapovjednik grupe nasrnuo je odmah na njega, počeo ga tući bez milosrđa štapom, koji je uvijek držao u ruci. 'Ti misliš da ću ja tebe štediti i protežirati zato što si Židov! Ali ja sam Židov koji radi, obrtnik; čitav sam život u Osijeku pošteno radio, pa ne trpim ovakove špekulante kao što si ti!', te ga nastavio i dalje tući u nekom upravo histeričnom afektu...“.

„U njemačkim logorima - a prema tome i jasenovačkom - i vrhovna te srednja logorska uprava sastavljena je od samih zatočenika. 'Samouprava' zatočenika dopirala je tu do vrha... Naravno, zatočenička uprava bila je izvršilac naredaba i uputa Ustaškog zapovjedništva i po ovome kontrolirana, ali pri tom ona je ipak imala praktično u rukama cjelokupni život logora i naznačivala .... sav ostali viši, srednji i niži logorski zatočenički aparat .... (str.194.) .... Zatočenička vrhovna uprava organizirala je i upravljala, praktično i konkretno gledajući, - ne samo proizvodnju - nego i likvidacije....

„Bio je nepisani zakon da se ljude iz aparata ne dira bez osobitog naređenja ili dozvole iz Zagreba....“ (opazka A.R.J.: dakle, g. Vice Vukojević je i ovdje bio u pravu!!).

„Biti u aparatu značilo je za zatočenika izvjesno osiguranje od likvidacije. Ali zato je on sam morao sudjelovati i pomagati, nekad i aktivno i izravno, u likvidaciji svojih drugova i svoje braće zatočenika.... (str.195.) ..... koji su - da spasu sebe pošli na ubijanje drugih zatočenika, prihvativši upravne položaje .... Ja ih samo žalim, žalim nad njihovim ljudskim samoponiženjem .... Oni su samo žrtve, mada su sami ubijali druge žrtve tog istog sistema“.

Dakle, i ovdje je dokaz da je g.Vice Vukojević govorio istinu, a „dr.“ Ivo Goldstein govorio laži!

„U Jasenovcu logorsku 'upravu' držali su Židovi, oni su bili 'unutarnja vlast' u logoru. Pri službenom antisemitizmu Pavelićev-Luburićevog režima to izgleda nevjerojatnim i mene je to prenerazilo kod dolaska i prvog pregleda u logoru, no takova je bila stvarnost (str.196.).

Ta činjenica već sama po sebi govori da Pavelić u svom držanju prema Židovima nije bio vođen rasnom mistikom, mističnim antisemitizmom kao Hitler, nego običnim političkim računima.

A sa stanovišta stvarne političke snage, Židovi su doista bili u Hrvatskoj njegov najmanje važan i opasan protivnik.

Neprijateljem br. 1 smatrali su Pavelić i ustaše Srbe. Protusrpstvo je bila njihova mistika, jedino načelo kojemu je Pavelić ostao stalno vjeran ..... (str.197.) .... Rezervirajući pripadnicima srpske nacionalne manjine - kako na slobodi, tako i u Jasenovcu - mjesto neprijatelja broj 1, za komuniste je ostajalo mjesto br.2. Držanje prema komunistima bilo je čas oštrije, čas blaže. Brzo se počelo praviti razlika između komunista-Srba i komunista-Hrvata .... to je razlikovanje s vremenom otišlo vrlo daleko“.

„ U toj ustaškoj ljestvici neprijatelja Židovi su automatski, pravilom isključivanja, dospjeli na treće, t.j. posljednje mjesto..... Uostalom, po svom porijeklu Pavelićeva stranka je bila filosemitska, upravo „židovska stranka“ među Hrvatima..... Osnovana god. 1896. po dr. Josipu Franku, Židovu iz Hrvatske .... pretvarajući je u izrazito austrofilstvo i germanofilstvo .... Židovi u Hrvatskoj su se za vrijeme bivše habzburške monarhije u velikom broju priključli toj stranci.... (str.198) .... Tako sam Pavelić ima ženu polu-Židovku, njegov prvi šef policije god. 1941. bio je Židov, drugi polu-Židov, ministar rata i zapovjednik vojske imao je ženu pokrštenu Židovku, itd.

Kad se sve te okolnosti imaju u vidu, nije čudo da su Pavelić i Luburić gledali u Židovima relativno najmanje 'zlo' među zatočenicima i povjerili baš njihovoj grupi unutarnju upavu logora.

Židova je bilo u Jasenovcu u moje vrijeme oko 500. Osim rijetkih izuzetaka, oni su bili svi u aparatu, raspodjeljeni od najvišeg mjesta do najnižeg - no uvijek važnog i korisnog za proizvodnju i hod poduzeća! - od logornika do kravara. Oni su držali bez izuzetka sva najviša mjesta logorske uprave, tek na srednjim i najnižim položajima bio je po koji katolik i pravoslavac. Tako je zapovjednik mog logora br.3b bio jedan mladi Srbin iz Bosne, Slobodan Micić.

Kraj 1. dijela

(nastavlja se)

Ante Rokov Jadrijević

(hrvatski socijal-radikal)

No comments: