Thursday, August 15, 2013

Državnim novcem za privatne interese


Dragovoljac.com/ Darko Kovačić/Državnim novcem za privatne interese/10 Kolovoz 2013

  
Autor Darko Kovačić    

 Slavko Linić oprostio svojoj privatnoj televiziji dug od 5.000.000,00 kuna!

„Linić oprostio pola duga Kanalu Ri, Grad i Županija traže novog vlasnika“, poslijeolujska je naslovnica riječkoga Novog lista.

Idemo li dalje saznajemo kako je direktor te riječke lokalne televizije, koja ima zadatak da miluje Slavka Linića i njegovu jugokomunističku klatež, Neven Šantić, donedavni glavni komentator toga istog Linićevog privatnog lista.

Navodno je dug Kanala Ri Poreznoj upravi iznosio milijun kuna, a sada, zahvaljujuću svemoćnom Liniću, država (Slavko Linić: Država, to sam ja!) je spremna otpisati sve kamate i 40 posto glavnice, dakle više od pola toga iznosa.

„Drug Linić 'oprašta' dugove, pa će i 'progresivni' fiumani nagraditi Savez komunista Hrvatske i druga Linića tako što će njemu i njegovoj Komunističkoj partiji podariti još koji mandat, pa da doslovce rekord bivanja na vlasti (barem što se velikih gradova tiče) bude još impresivniji. TRIDESET GODINA!

Ne vidim nekih bitnih kvalitetnih pomaka u lokalnoj i državnoj politici prema gospodarstvu, pa će problem s medijskim kućama biti sve veći... Ovo je samo odgoda...“, piše jedan komentator (Kinsirok, objavljeno: 7. kolovoza 2013. u 10:56), koji očito jako dobro poznaje stanje u Rijeci.

No, pođimo dalje. U „sridu.

Ovako je zapisao drugi Riječanin u svome komentaru: „Revizori su utvrdili (25. stranica revizorskog izvješća) da je Društvo dana 17. 12. 2012. godine sklopilo ogovor s BKS Bankom d.d. Rijeka o preuzimanju duga od strane Grada Rijeke na rok od 1. 2. 2013. do 1. 1. 2014. godine uz 9-postotne godišnje kamate. Grad Rijeka i Društvo naknadno će ugovoriti dinamiku povrata obveze.

Osim što je upitna pravna osnova spomenutog posla, jedna činjenica posebno bode oči.

Naime, Grad Rijeka od Kanala Ri potražuje 177.425,16 kn (red br. 35. i 36. popisa obveze prema dobavljačima, str. 30. Izvješća) a duguje Kanalu Ri za izvršene usluge 137.016,57 kn (red. br. 38., str. 27. Izvješća).

Umjesto da Grad i Kanal Ri izvrše kompenzaciju i tako Grad smanji dijelom svoja potraživanja, Grad preuzima otplatu duga Kanala Ri u visini od 723.000,00 kuna.

Zaista kolosalan poslovni potez, samo je pitanje tko će snositi posljedice takvih odluka. Naravno, građani koji će morati kroz poreze i prireze plaćati takve genijalne odluke. Šteta je već sad evidentna i lako se može utvrditi. Čini mi se da institucije ipak ne rade svoj posao.
Prema novinarki u Kanalu Ri zaposleno je 36 osoba, navodno će njih 12 dobiti otkaze, šestorica će raditi skraćeno radno vrijeme pa će to smanjiti troškove i omogućiti rentabilnije poslovanje.

No, iz revizorskog izvješća je vidljivo da je Kanal Ri dužan državi na ime poreza i doprinosa na plaće iznos od čak 4.449.288,81 kn, pa se može zaključiti da godinama nisu plaćali obveze državi, živjeli na grbači poreznih obveznika, a sve uz pokroviteljstvo Porezne uprave.

Osim što je Društvo dužno zaposlenicima neto plaće u visini od 1.137.552,65 kn, dužno je i autorske honorare u visini od 331.444,88 kn.

Očito 36 zaposlenih nije za realizaciju 'programa' bilo dovoljno, već je bilo potrebno angažirati još šesnaestero ljudi, platiti im autorske honorare i to na televiziji čija je gledanost upitna

(Gentelmenri, objavljeno: 26. ožujka 2013. u 15:35).

Darko Kovačić
 hrvatski-fokus.hr

                                                    * * * * *  *

P.S.: Umjesto komentara Ante Rokova Jadrijevića, možete pročitati jučerašnji završni komentar ispod teksta Novi prilozi za biografiju „druga“ S-Linića, objavljen na mojem drugom blogu OHRANA Semper Paratus. Link je tu lijevo, na naslovnoj stranici ovog glavnog bloga Semper Paratus Croatiae.

Welcome, Willkommen, Benvenuti, Bienvenidos !

No comments: