Wednesday, June 3, 2009

SUDE MI – u Udbomafijaškom hrvatskom „KRIVOSUĐU“ – 5.dio

Ante Rokov Jadrijević, dipl. ing., 02. lipanj 2009.

Uredništvu „Dragovoljca“ (www.dragovoljac.com)


SUDE MI – u Udbomafijaškom hrvatskom „KRIVOSUĐU“ – 5.dio


Jučer sam – 2. lipnja 2009.g. dobio iz Općinskog suda u Bujama sudsku kaznu od 5.000,00 kuna, zbog moje oštre Žalbe na Presudu suca Tomislava Bilobrka, P-20/04-87, koju Vam ovdje dajem na javni uvid. Jer, „javnost je smrt za mračne snage“ (kako sam pisao u svakom broju moje „Hrvatske Rijeke“ početkom 1991.g.) Dakle, ponavlja se pet godina stara „krivosudna“ priča: sudac Bilobrk me, nakon što me je grubo oštetio za više od 215.000 kuna (Tužba za naknadu dugova i štete P-378/04), sada još i kaznio za „nepoštivanje suda, uređujućeg suca i odvjetnika-punomoćnika Ivice Senjaka (bivšeg Udbaša iz Doboja u Bosni), koji zastupa tuženika Erlić Ivana, koji mi još i danas upada u moju dvorišnu kuću i stalno me (dnevno!) uznemirava telefonom! Drugim riječima, osilio se ponovo i pokušava me ponovo terorizirati. A kako i ne bi kad ga t0liko štiti udbomafijaško hrvatsko „Krivosuđe“!!

Znači, nastavlja se stara „krivosudna“ priča:

„Udbi se žališ, Udba te tuži, Udba ti sudi!“. I tako već više od pet godina.

Spremam se, Bogme, prebaciti ovu prljavu „Krivosudnu“ bitku na Europski sud za ljudska prava u Strassbourgu i u Europski parlament u Briselu (a imam i dobru vezu tamo!!), kako bi ih upozorio i argumentirano obavijestio da je naše „Krivosuđe“ mnogo gore čak i od rumunjskog i bugarskog, te da budu krajnje oprezni kada dođu na red pregovori s ovakvom Hrvatskom i njenim ovakvim „Krivosuđem“.

Uostalom, na to je na mnogo suptilniji način prije mjesec dana upozorio i povjerenik EK/EU u Zagrebu, gosp. Vincent Degert!

Interesantno je da me je kaznio upravo onaj sudac kojeg sam navodno uvrijedio i da mi se sudi upravo u onom sudu koji sam navodno i posredno uvrijedio. K tomu, isti sudac me je kaznio i zbog vrijeđanja odvjetnika-punomoćnika tuženika Erlić Ivana. Dakle, sudac Tomislav Bilobrk je na najbolji način još jednom potvrdio da je on i „Kadija koji me tuži“, a ujedno i „Kadija koji me sudi“! A to može biti samo u našem balkanskom i udbomafijaškom „Krivosuđu“!!

Nadalje, svoju Žalbu sam predao Općinskom sudu u Bujama 20. svibnja 2009.g., a sudac Tomislav Bilobrk me je svojim Rješenjem P-20/04-90 kaznio samo dva dana kasnije,

22. svibnja 2009. Otkud tolika žurba?

A sada i ovdje prosudite i Vi sami. Pročitajte pomno moju Žalbu, zbog koje sam kažnjen novčanom kaznom u visini dvije moje profesorske penzije. Jer ću u dužnom roku i novoj žalbi zahtijevati da nadležno ministarstvo kazni suca Bilobrka novčanom kaznom u visini dvije njegove mjesečne plaće! Pa da vidimo „čija će majka crnu vunu presti“!

Ante Rokov Jadrijević, dipl. ing.

* * * * *

OPĆINSKOM SUDU U BUJAMA MINISTARSTVU PRAVOSUĐA

Na posl. br. P-20/04-87 Zagreb

za: ŽUPANIJSKI SUD U PULI

Pravna stvar:

Tužitelj: Ante Rokov Jadrijević, dipl. ing.

Brtonigla, Kovri 25

Tuženik: Ivan Erlić, Brtonigla, Kovri 25

Radi: iseljenja, te naknade dugova i štete


Ž A L B A


Protiv Presude Općinskog suda u Bujama, po sucu Tomislavu Bilobrku kao sucu pojedincu, posl. br. P-20/04-87 od 26. ožujka 2009.g. izjavljujem žalbu zbog:

- pogrešno, nepotpuno i tendenciozno utvrđenog činjeničnog stanja – zbog pogrešene

primjene materijalnog prava;

- jednostranog, odnosno pristranog manipuliranja procesuiranim činjenicama i krivotvorenja Zapisnika sa posljednjeg suđenja, dne 11. ožujka 2009.g., kako bi se ciljano pogodovalo tuženiku i njegovom punomoćniku - odvjetniku Ivici Senjaku;

- upornog sudskog ignoriranja, opstruiranja i manipuliranja ostalim utvrđenim činjenicama u dosadašnjim sudskim raspravama, te svoljevoljnim dopisivanjem nepostojećih činjenica, suprotno izvedenim dokazima u dosadašnjih 13 ili više sudskih rasprava u ovom sudskom predmetu, a sve u cilju pogodovanja tuženiku i njegovom punomoćniku - odvjetniku;

- pobijanom Presudom udovoljeno je tuženiku i njegovom punomoćniku, u mjeri potrebnoj i dovoljnoj za obostrano izjednačavanje krivnje, makar i samo formalne (!!), e da bi se ovaj dugotrajni spor završio nerješenim rezultatom i tako spasilo tuženika od plaćanja nagomilanih dugova i štete, kao i zakonskih zateznih kamata;

A evo kako je to sudac Tomislav Bilobrk magioničarski izveo! Budući da sam ja osobno na kraju ovog nepotrebnog, pet godina dugog sudskog maratona, postavio odštetni zahtjev od 215.221,60 kuna, on je, sudac Bilobrk, učinio sve da taj zahtjev skreše na minimalni podnošljivi iznos za tuženika (i njegovog udbomafijaškog odvjetnika Ivicu Senjaka iz ZOU Slaviše Perovića), dakle na svega 43.424,70 kuna, zajedno sa zakonskom kamatom, koja na taj iznos teče od 16. studenog 2007.g. (???), do isplate, u roku od 15 dana, a istovremeno je i tuženiku dosudio odgovarajuću naknadu s moje strane, čak 9.925,00 kuna, ali sa zateznim kamatama od 7. travnja 2004.g. do isplate, u roku od 15 dana, tako da bi na kraju proisteklo da nitko nikome više ništa ne duguje!

U tom smislu je sudac Bilobrk odredio i da svaka strana sama plati svoje sudske troškove, suprotno mojem zahtjevu da tuženi Erlić Ivan plati sve troškove sudskog postupka, uključujući i moje, jer su on i njegov punomoćnik-odvjetnik Ivica Senjak svojski i iz petnih žila pet godina odugovlačili ovaj sudski postupak, stvarajući i sudu i meni sve veće i veće sudske troškove!

Genijalno od strane suca Tomislava Bilobrka!! Barem na prvi pogled. Međutim ....

Međutim, „ima Boga! On dugo čeka, al' gadno udara!“ (Soljženjicin). Naime, suviše nagli i brzopleti sudac Tomislav Bilobrk je u svojoj Presudi posl. br. P-20/04-87 ostavio toliko rupa da bi to bilo neshvatljivo i neoprostivo čak i za posljednjeg pravosudnog amatera. A to je posljedica nekoliko prljavih trikova, koje mu je u amanet ostavio njegov bivši Gazda, dr.sc. Aldo Radolović, ondašnji predsjednik Županijskog suda u Puli (a sada već sudac Ustavnog suda R.H:!!), kad je nakon dvoipolgodišnjeg namjernog odugovlačenja ovog sudskog postupka, svojim Rješenjem

Gž-3660/04-4 od 02. listopada 2006.g. u k i n u o poštenu i pravičnu Djelomičnu presudu sutkinje Fabiane Kliman, P-20/04-15 od 02. kolovoza 2004. A revnosni sudac Općinskog suda u Bujama Tomislav Bilobrk je sve te prljave trikove još jako uvećao, odnosno udvostručio!

Dakle, u čemu je najprljaviji trik suca Tomislava Bilobrka?

Sudac Bilobrk je namjerno „zaboravio“ jednu od najvažnijih stvari (slično kao i prije njega dr.sc. Aldo Radolović!!) da je već u mojoj Tužbi radi naknade dugova i štete (prvotno) bio postavljen odštetni zahtjev 49.763,88 kn, a to je bilo još 23. lipnja 2004.g. !! A da sudac Tomislav Bilobrk to nije namjerno „zaboravio“, onda bi i moja zakonska zatezna kamata tekla od tog datuma, a ne tek od 16. studenog 2007.g. !! Dakle, „sitnica“ od samo 40,7 mjeseci!! Na moju štetu, dakako!

To je najveća rupa i najveći prljavi trik suca Tomislava Bilobrka!!

On se, dakle, polakomio, glupo vjerujući da će tek tako sa mnom izaći na kraj i tako spasiti svoju ozbiljno poljuljanu šeficu Margaretu Vivodu, protiv koje sam se ja prije toga žalio, i to 3. prosinca 2008.g., zbog njene pristranosti, njene neurednosti i njenog namjernog odugovlačenja mojih sudskih predmeta, odnosno postupaka (što mi je urodilo plodom, jer je njoj „odozgo“ dat nalog da poslije više pet godina - i isplaćene naknade meni od strane Vrhovnog suda R.H. zbog odugovlačenja baš ovog sudskog predmeta - konačno odredi rok za završno suđenje). Tada je za novog suca u ovom predmetu određen mladi sudac Tomislav Bilobrk. U zao čas i na zlom glasu! Tako sam ga i ja zapamtio prije pet godina.

* * * * *

Nakon pažljivog i vrlo odmjerenog pripremnog suđenja, održanog 5. veljače ove 2009.g, ponadao sam se da će ovaj maratonski sudski predmet konačno biti pravedno okončan. Tome u prilog je govorila i činjenica da je predsjednica Općinskog suda u Bujama gospođa Margareta Vivoda bila prisiljena dati svoje očitovanje na moju Pritužbu Ministarstvu pravosuđa. Međutim, na slijedećem suđenju od 11. ožujka 2009.g., sudac Tomislav Bilobrk naglo je promijenio svoje razborito ponašanje (?!), postao je agresivani očito pristran u korist punomoćnika-udbomafijaškog odvjetnika Ivice Senjaka, bivšeg Udbaša iz Doboja u Bosni, i meni je bilo kristalno jasno što me čeka. Stoga sam ga pokušao preduhitriti, te sam i prije njegove konačne Presude - ne časeći ni časa - smjesta napisao svoju Pritužbu i protiv suca Tomislava Bilobrka, koju sam poslao novom ministru pravosuđa dr. Ivanu Šimonoviću (jedinom kojem u ovom času vjerujem!) i predsjedniku Vrhovnog suda gosp. Branku Hrvatinu.

Videći da je Vrag odnio šalu, sudac Bilobrk je naglo prikočio i uzeo si čak 15 dana da sroči koliko-toliko održivu usmenu Presudu, kojom bi me ipak pokušao „žednog preveslati preko vode“ (inače se takve presude izriču istog dana ili dan-dva kasnije). On si je uzeo čak 15 dana za to. Ali je sudac Bilobrk brzo spoznao da je ušao u moje minsko polje, iz kojeg će biti teško naći siguran izlaz - pod kišom „granata“ iz mog pera ....

Nakon 45 dana stiglo je i obrazloženje te njegove Presude. Već na prvoj stranici sve mi je bilo jasno: kao i njegov prethodnik dr.sc. Aldo Radolović, bivši predsjednik Županijskog suda u Puli, tako je i sudac Tomislav Bilobrk odmah stao na stranu tuženog Erlić Ivana, o d b i j a j u ć i moje tužbene zahtjeve, među njima i onaj „od 80.944,00 kn na ime naknade štete i to s pripadajućom zateznom kamatom od 4. siječnja 2008.g. sve do isplate u roku od 15 dana“.

Dakako, i tu je mnoštvo netočnosti, ali ... da se ne bavimo više banalnim stvarima, sudac Tomislav Bilobrk i ovdje podvaljuje, jer opet namjerno izostavlja, odnosno „zaobilazi istinu“ da sam ja Podnesak tužitelja (A.R.J.) o novonastaloj šteti predao Općinskom sudu u Bujama još 8. travnja 2007.g. (a ne 4. siječnja 2008.g.!!), jer je zbog trogodišnjeg odugovlačenja sudskog postupka nastupila i narasla nova šteta! A zbog novog odugovlačenja sudskog postupka ja sam Općinskom sudu u Bujama svojim novim Podneskom od 30. studenog 2007.g. dao Nadopunu prethodnog Podneska, što sudac Bilobrk također podmuklo ignorira, kako bi - po prethodnom nalogu bivšeg predsjednika Županijskog suda u Puli dr. sc. Alda Radolovića - na svaki način pogodovao tuženom Erlić Ivanu i njegovom Udbomafijaškom odvjetniku Ivici Senjaku!

Uostalom, ja sam krađu namještaja u kućanskih aparata prijavio i policijskoj postaji Umag, dne 27. travnja 2007.g., čim sam prvi put nakon tri i pol godina ponovo ušao u svoju dvorišnu kuću, i oni su uredno izvršili uviđaj na licu mjesta.

U stavku V. na drugoj strani Presude sudac Tomislav Bilobrk glumi .... objektivnost, odbijajući i tuženom Erliću njegov zahtjev iz njegove i Senjakove Protutužbe od 74.169,43 kn na ime nepostojećih (lažnih!) ulaganja i radova u mojem dvorištu i mojoj kući. To mu služi samo kao opravdavanje za njegov stavak VI. Presude, da „svaka stranka snosi svoje troškove“ (petogodišnjeg sudskog postupka!).

Na drugoj stranici svoje Presude, odnosno obrazloženja presude, alinea 8. i 9., sudac Tomislav Bilobrk opet podvaljuje, citiram: „Tijekom boravka u kući tuženik se, po tvrdnji tužitelja, počeo širiti na način da je počeo donositi svoje stvari kroz cijelu kuću, odnosno kroz dio kuće za koji nije imao odobrenje tužitelja“. To je namjerna netočnost!! To je pokušaj opravdanja i amputacije ključnih dijelova moje Tužbe!! U mojoj Tužbi, a i u svim ostalim dokumentima jasno piše da se tuženik počeo neovlašteno širiti po cijelom I. katu moje dvorišne kuće... itd., a ne „k r o z „ dio kuće, što jasno aludira na hodnik na I. katu, kroz koji je Erlić i njegova obitelj po ugovoru o najmu imao pravo prolaziti. Dakle, to je namjerna nepreciznost suca Bilobrka! A toga ima previše i na preostalih sedam stranica njegove Presude.

Na strani 3. svoje Presude sudac Tomislav Bilobrk opet namjerno prešućuje rok za isplatu zakonske zatezne kamate Erlić Ivana od 1. studenog 2002.g. na iznos od 14.742,52 kn, a isto tako i za iznos od 20.639,53 kn zbog bespravnog korištenja moje tri garaže i dodatne pomoćne prostorije i rokom zakonske zatezne kamate koji teče od 01. ožujka 2002.g. To mu piše već i u Tužbi, koju sudac Tomislav Bilobrk uporno prešćuje, odnosno ignorira!

A to nije nimalo slučajno od suca Tomislava Bilobrka!

Ista se namjerna „greška“ suca Bilobrka ponavlja i s neplaćenom stanarinom u tom razdoblju u iznosu od 10.688,83 kn, za koji sudac Bilobrk nije precizno odredio rok zakonske zatezne kamate! A taj rok teče od 20. rujna 2003.g.! Dakle, ne kako je to on podmuklo odredio - od 16 studenog 2007.g. „Sitnica“od 49 mjeseci!

Treba samo ponovo pročitati moju Tužbu za naknadu dugova i štete od 23. lipnja 2004.g.!!

Dakako, najveća podvala suca Tomislava Bilobrka počinje na strani 3., alinejom 13. (do alineje 19.), citiram: „Podneskom zaprimljenim 13. veljače 2009.g. tužitelj-protutuženik je precizirao svoj tužbeni zahtjev u dijelu koji se odnosi na isplatu duga, naknadu štete, isplatu neplaćene električne energije i vode , zahtijevajući na ime ispate duga iznos od 124.997,60 kn s pripadajućom zateznom kamatom od 16. studenog 2007.g. do isplate, a na ime naknade štete iznos od 80.944,00 kn, s pripadajućom zateznom kamatom od 4. siječnja 2008.g., te iznos od 3.000,00 kn na ime neplaćene električne energije , i 1.700,00 kn na ime neplaćene vode“.

Tu podvalu suca Tomislava Bilobrka sam već razotkrio i objasnio već u uvodu ove moje nove Žalbe, kada sam objašnjavao „u čemu je najprljaviji trik suca Tomislava Bilobrka“! Treba samo ponovo pročitati moju Tužbu za naknadu dugova i štete od 23. lipnja 2004.g.!! A to sudac Bilobrk uporno „zaobilazi“, odnosno ignorira. Nikako mu se ne sviđa ta temeljna činjenica - ta moja Tužba za naknadu dugova i štete od 23. lipnja 2004.g. !!

Na strani 4., pri dnu, sudac Bilobrk tvrdi da „u jednom navratu je tu struju isključio tužitelj“ („kada su se nagomilali neplaćeni računi za električnu energiju“). Budući da je to bilo 1. listopada 2003.g., kada sam ja bio u Puli i kao profesor predavao u Tehničkoj školi Pula, ja osobno nisam mogao isključiti tu struju, nego sam dao nalog HEP-u („Elektroistri“ iz Buja), koji je to i učinio. Toliko o preciznosti Presude suca Bilobrka. Naime, on stalno i sustavno vrši fina ispuštanja važnih detalja, odnosno izokreće pravi smisao stvari.

Na strani 5. sudac Tomislav Bilobrk naširoko i na dugo brblja o Ugovoru o najmu, kao da je to najvažnija stvar na svijetu, premda mu je bila dovoljna samo jedna njegova rečenica, citiram tu njegovu rečenicu: „Zaključak je suda da su stranke sklopile pravno valjan ugovor o najmu stana na neodređeno vrijeme, u pisanom obliku, dana 26. ožujka 2002.g.

A ostalo? A struja, a voda, a neplaćena stanarina, a tužba za naknadu duga i štete? A upropaštavanje moje pergole, sječenje donjih grana dva moja velika stabla oraha u dvorištu, a izoranih pet voćaka u velikom vrtu iza kuće, a onaj golemi šank, dovučen u moju garažu, radi Erlićevog kamatarenja nekog lokalnog ugostitelja (iz temeljnog dokumenta moje Prve prijave ozbiljne prijetnje nasiljem (to jest ubojstvom), koju mi je tuženi Erlić Ivan uputio 1. listopada 2003.g., kada mu je po mojem nalogu HEP Buje isključio struju??!!

Dakle, sudac Tomislav Bilobrk nipošte ne želi i izbjegava suditi tuženom Erlić Ivanu! Sudac Tomislav Bilobrk se od početka postavio kao „advocatus diaboli“ protiv mene, a kao „advocatus angeli“ u prilog tuženika Erlić Ivana! A to je u dlaku isto bio učinio i bivši predsjednik Županijskog suda u Puli dr.sc. Aldo Radolović - sada na žalost i na sramotu hrvatskog „KRIVOSUĐA“ - sudac Ustavnog suda R.H. - i to još kao njegov podpredsjednik - kada je u k i n u o Djelomičnu presudu P-20/04-15 od 2, kolovoza 2004.g. poštene sutkinje Općinskog suda u Bujama, gospođe Fabiane Kliman!

Uostalom, tako je bilo i s Erlić Ivanom u obližnjoj Maredi, gdje se 1992. ili 1993.g. bio na silu uselio u kuću dr. med. Željka Radoića iz Švicarske (kasnije bud-zašto agencijski preprodane ing. Dragi Kompanu iz Ljubljane), i nitko ga iz nje nije mogao iseliti pune četiri i pol godine. Sve dok od ing. Drage Kompana tuženi Erlić Ivan nije ucjenama izvukao 10.000 DEM!! Postavljam pitanje: tko ga je i tada tako dugo štitio na Općinskom sudu u Bujama - četiri i pol godine!?

O tome sam pisao prvi put u mojem velikom publicističkom članku „Tko je pravi Gospodar kaosa u našem pravosuđu“, napisanom 12. srpnja 2005., koji sam poslao na 13 najvažnijih državnih, medijskih i stranih adresa, a nešto kasnije i objavio na mojim blogovima, primjerice „OHRANA Semper Paratus“, a prije 15-tak dana i na našem portalu www.Dragovoljac.com, na kojem upravo teče moja serija „SUDE MI - ponovo u hrvatskom KRIVOSUĐU“.

Dakako, ciljao sam na Udbomafiju koja vlada našim „pravosuđem“.

Logično se nameće pitanje: a zašto bi Udbomafija štitila tuženog Erlić Ivana? Vrlo jednostavno: zato što je on njima vrlo dragocjen, jer im je došao kao „kec na jedanaest“ (ili drugačije: kao „kec na desetku“) poradi mogućnosti pritiska na mene, kao vrlo poznatog hrvatskog publicistu i vječitog protivnika i neprijatelja UDBE, koja me je 1983.g. u ondašnjem Okružnom sudu u Puli osudila na godinu dana zatvora zbog toga što sam s omalovažavanjem i uvredljivo govorio o Titu i njegovom ideologu Kardelju, kritikujući ono njegovo lažno „radničko samoupravljanje“ (kojim se dirigiralo iz njihovih bezbrojnih komiteta).

Uostalom, sve sam to naveo i u onoj mojoj Pritužbi Vrhovnom sudu R.H. od 10. siječnja 2007.g. protiv suca dr.sc. Alda Radolovića, bivšeg predsjednika Županijskog suda u Puli, a sada suca Ustavnog suda R.H.

Zašto sudac Tomislav Bilobrk tako uporno zaobilazi moje dokaze? Na strani 5. posljednji pasus, sudac navodi dio tvrdnje tuženika Erlić Ivana „da mi je električna energija iskopčana zbog duga kojeg je (prehodno!) učinio tužitelj“. Dakako, to je netočno, a to sudac Bilobrk i sam dobro zna! Ali prljavo manipulira, „zaobilazeći istinu“ da u svom spisu ima sve moje relevantne račune, koji su prije tog isključenja struje bili plaćeni! Sudac namjerno izostavlja moju činjenicu da sam tuženog Erlić Ivana osobno vodio u HEP Buje i pred njihovim referentom gosp. Frankom Miletićem mu dokazao da su moji raniji dugovi HEP- podmireni!! Zašto onda sudac Tomislav Bilobrk tako bezobrazno „zaobilazi istinu“?!!

Uostalom, moji prethodni dugovi su iznosili oko 900 kn (jer sam živio i radio u Puli), a Erliću je struja (dok sam ja radio i živio u Puli) isključena pri dugu većem od 2.400 kn !! K tomu, sudac ne spominje i veliki Erlićev dug za vodu. Zašto??

Inače, Erliću je struja i kasnije isključena, pri dugu većem od 2.840 kn. A taj dug sam na kraju ja morao za njega platiti. I to s kamatama.

Prošlo je već više od pet godina od tog nesretnog Ugovora o najmu, a sudac Bilobrk „palamudi“ ovako (posljednji redak na strani 5.): „Pored toga, i sam tuženik tvrdi da je u tijeku ovog postupka odselio, a to proizlazi iz iskaza njegove supruge ....“. E baš se našla prava svjedokinja!?

Prije svega, od Ugovora o najmu stana je bilo već prošlo više od pet godina, a Erlić je dolazio i slijedeće dvije godine, upadao u moje dvorište, upadao u obe moje kuće i pravio mi razne nove štete, zvao sam i Policiju, što sam sucu Bilobrku i rekao na posljednjem suđenju od 11. ožujka ove 2009.g. Pa zašto onda sudac Bilobrk ovako drsko izokreće stvari?

Na strani 6. svoje Presude sudac Bilobrk opet pokušava podvaliti da naknada dugova i zatezna kamata teku tek od 16. studenog 2007.g. E, pa da i to još jednom rasčistimo - do kraja! Već sam naveo da je već u mojoj Tužbi za naknadu dugova i štete od 23. lipnja 2004.g. postavljen moj (tadašnji!!) odštetni zahtjev od 49.763,88 kn, sa zakonskom zateznom kamatom od dana te Tužbe. I sve je bilo vrlo precizno navedeno!!

Dakle, sudac Bilobrk namjerno laže da ja to „nisam izričito naveo o kojim se dugovima radi“!?

Znači, radi se o razlici od 40,7 mjeseci zateznih kamata, koje mi sudac Bilobrk uskraćuje - na moju štetu! E, Bogme, ta podvala suca Tomislava ne može proći!

No, to još nije sve! Zbog sustavnog odugovlačenja ovog mog trivijalnog sudskog predmeta P-20/04, ja sam Općinskom sudu u Bujama podnio podnesak „Novi izračun naknade dugova i štete“, dana 17. siječnja 2005.g., po kojem je Erlićev dug meni narastao na 62.911,308 kn. Znači da je novonastali dug u međuvremenu povećan za 13.140,428 kn, čemu treba pridodati još i zateznu kamatu od tog dana - od 17. siječnja 2005.g.!

I to je sudac Tomislav Bilobrk , kao, namjerno „zaboravio“.

No, ni to još nije sve! Zbog novog odugovlačenja ovog sudskog predmeta, ukupno više od trideset dva mjeseca (!!!), ja sam Općinskom sudu u Bujama podnio novi podnesak „Treći izračun naknade dugova i štete“ (na dan 19. ožujka 2007.g.), u kojem je vrlo precizno izračunat novonastali i ukupni Erlićev dug od 124.997,60 kn, „sve uvećano za kamatu od dana podnošenja Tužbe, to jest od 23. lipnja 2004.g. pa do isplate, pod prijetnjom ovrhe“ (završen citat!).

Znači da je novonastali dug u međuvremenu povećan za razliku od: 75.226,72 kn. No kad se odbije prethodni izračun od 62.911,308 kn, onda je novonastali dug 62.086,292 kn, te samo na taj iznos teče novi rok zakonske zatezne kamate, od 19. ožujka 2007.g., a ne kako to sudac Tomislav Bilobrk pokušava podvaliti - i na sav p r e t h o d n i dug! Dakle, ne kako to podvaljuje sudac Tomislav Bilobrk - na sav dug od 124.997,60 kn!?

Jasno je da sudac Bilobrk, kao Erlićev „advocatus angeli“, podmuklo „kupuje vrijeme“, pa i godine, za tuženika Erlić Ivana, u dlaku isto kao što je to radio i bivši predsjednik Županijskog suda u Puli dr.sc. Aldo Radolović. Znači da sam ja bio u pravu kada sam još prije dvije godine, točnije 13. svibnja 2007.g. napisao svoj publicistički članak: „Našim 'pravosuđem' vladaju brojni 'diplomirani kriminalci'„. Taj je članak nešto kasnije objavljen u tjedniku „Hrvatski list“, a potom i na mojem internetskom blogu „OHRANA Semper Paratus“ (u ožujku 2008.g.), a ovih dana će biti objavljen i na našem hrvatskom „Dragovoljcu“ (www.dragovoljac.com), u seriji „SUDE MI ...“.

Nadalje, sudac Bilobrk na strani 6., od alineje 13 do alineje 19. navodi da ja „zahtijevam isplatu iznosa od 124.997,60 kn na ime naknade dugova ....... s osnove uzurpacije I. kata za razdoblje od 1. studenog 2002.g. do 19. ožujka 2007.g., odnosno za ukupno 32 mjeseca, kao i za neovlašteno korištenje tri garaže i za neplaćenu stanarinu od 20. rujna 2003.g. do 19. ožujka 2007.g. ....“.

Međutim, sudac Tomislav Bilobrk se namjerno „prevario“ u računu, jer to nije „ukupno 32 mjeseca“, nego je to više od 40 mjeseci! A za neplaćenu stanarinu još i više! Dakle, opet na moju štetu! Znači da suma od 43.424,70 kn koji mi je „milostivo“ dosudio sudac Tomislav Bilobrk na ime neplaćene stanarine, ne odgovara pravom stanju te stvari, a ne odgova ni rok za zakonske zatezne kamate.

Zanimljivo je i to kako je sudac Bilobrk zaustavio svoju računicu na datumu 19. ožujka 2007., iako je Erlić svojim ključem otvorio vrata sutkinji Fabiani Kliman i sudskom vještaku inž. Anti Bandiću iz Buzeta, na uviđaju na licu mjesta (suđenje u Kovrima 23. travnja 2007.g.), jer je tuženik Erlić Ivan na svoju ruku promijenio obe moje brave na ulazu na prvi kat moje kuće i na vratima stana u kojem je bespravno stanovao od 20. rujna 2003.g.? A ja sam prvi put nakon više od četiri godine ušao u svoju dvorišnu kuću tek 27. travnja 2007.g., nakon što sam osobno i na silu promijenio obe Erlićeve brave! Kad je mogao on, mogu i ja!

Na strani 6., u alineji 36., sudac Tomislav Bilobrk tvrdi: „U odnosu na dugovanje na ime uzurpacije I. kata i tri garaže tužitelj ovome sudu nije dostavio odgovarajuće dokaze, iako je na njemu bio teret tih dokaza, iz kojih bi sud utvrdio o kojoj površini tih prostorija se radi, te koliko bi iznosila prosječna najamnina za I. kat , odnosno zakupnina za tri garaže, pa je zbog toga valjalo

o d b i t i taj dio tužbenog zahtjeva tužitelja“ ( Interesantno, sudac Bilobrk - na strani 8. svoje Presude - nije od tuženog Erlića tražio ama baš nikakve dokaze za svoje navodne „sanacijske“ radove u mojoj dvorišnoj kući!! - koje je on inače izvodio bez mog dopuštenja!). A tko je od mene i tražio dokaze??. Pa nisam ja Policija! A ja sam policijskoj postaji Umag uredno podnio Prijavu krađe namještaja i oni su uredno poslali svog djelatnika na uviđaj! Prijavio sam to i Općinskom sudu u Bujama, koji je sve to opstruirao (pogotovu u Općinskom državnom odvjetništvu!!), driblali su me od 7. travnja 2007.g. do 12 veljače 2008.g., sve dok nisam na kraju sam morao podnijeti svoj posljednji „Optužni prijedlog“, posl. br.K-180/O7-4 od 12. veljače 2008.g. No, i taj predmet Općinski sud u Bujama također odugovlači već 16 mjeseci (sve u svemu 24 mjeseca!!) i tko zna kada će početi i to suđenje?! Stoga sam se u prosincu 2008.g. žalio Ministarstvu pravosuđa i Vrhovnom sudu R.H. protiv predsjednice Općinskog suda u Bujama gospođe Margarete Vivode zbog njene pristranosti, neurednog obnašanja njene dužnosti i odugovlačenja mojih sudskih predmeta i postupaka. Ministarstvo pravosuđa je 28. siječnja ove 2009.g. od gospođe Margarete Vivode zatražilo očitovanje, a ona je to i učinila 3. ožujka ove 2009.g., na svoj nemušti, oskudan i krajnje birokratski način.

Dakle, “u laži su kratke noge”!! A sudac Tomislav Bilobrk i ovdje masno laže! Još u mojoj prvoj „Prijavi ozbiljne prijetnje nasiljem“ (ubojstvom!) upućene Policijskoj postaji Umag, dne 10. listopada 2003.g. jasno piše da srednja garaža ima 36 kvadratnih metara (6 x 6 m), da druga garaža ima 42 kvadratna metra (6 x 7 m), a za svaku od te dvije garaže bi se u Puli plaćalo najmanje po 100 eura! A ja sam za tri garaže i pomoćnu prostoriju (18m2) u svojoj Tužbi zahtijevao ukupno samo 100 eura! I što tu nije jasno, sudac Bilobrk?!

Isto važi i za I.kat: u istoj Prijavi ozbiljne prijetnje nasiljem (ubojstvom!) jasno piše da se „Erlić Ivan počeo neovlašćeno širiti i po prvom katu moje dvorišne kuće, najprije u zadnju prostoriju veličine oko 35 kvadratnih metara, a onda .... proširio se i u drugu prostoriju veličine oko 25 kvadratnih metara.“. A u kasnijim sudskim dokumentima sve je to više puta potvrđeno i bilo je nesporno sve do ovog čudnog suca Tomislava Bilobrka, koji je bolesno „navijački“ raspoložen u korist tuženika Erlića ( da ne spominjem i mogućnost primanja mita od strane ili posredstvom dva udbomafijaška odvjetnika iz ZOU Slaviše Perovića iz Umaga!!).

Uostalom, sve mu to piše i u Zapisniku sutkinje Fabiane Kliman na suđenju u mojem dvorištu i dvorišnoj kući, od 23 travnja 2007.g.! Međutim, sudac Bilobrk, slično dr.sc. Aldu Radoloviću, bivšem predsjedniku Županijskog suda u Puli, prljavo manipulira sudskom dokumentacijom, selektivno birajući samo one dokumente koji koliko-toliko umanjuju štetu i krivnju tuženog Erlić Ivana!! Njih dvojica sudaca po svom „ćefu“ bezobrazno „zaobilaze“ njima nepoželjne činjenice i dokumente, iako su ih obojica imali u istom sudskom spisu P-20/04.

Očito je da je i ovu Presudu pisala Udbomafija, jer je već dokazano da “Presude se donose u kafićima i birtijama, dok se u sudnicama samo glumata” (pismo čitatelja Branka Šerića, tajnika Hrvatskog društva za zaštitu i promicanje ljudskih prava, Zagreb; izjava objavljena u dnevniku “Vjesnik”, u veljači 2005.g.).

Sudac Bilobrk nastavlja prethodnu rečenicu na strani 6.: „U odnosu na potraživanja tužitelja u iznosu od 80.944,00 kn na ime naknade štete za otuđene stvari od strane tuženika, koje je tužitelj pojedinačno naveo, sud nalazi da tužitelj nema pravo na naknadu štete s te osnove, jer u ovom postupku te činjenice ne proizlaze iz provedenih dokaza, niti je tužitelj ..... dokazao da je upravo tuženik protupravno otuđio sve one stvari koje tužitelj navodi u svom podnesku, a nije dokazao ni visinu štete u vidu vrijednosti otuđenih stvari.....

Dakle, sudac Tomislav Bilobrk i ovdje laže do iznemoglosti! Sve mu to jasno piše u mojem posljednjem „Pripremnom podnesku tužitelja“ od 13. veljače 2009.g., ali ...

Sudac Bilobrk ne želi suditi, a želi primati enormno visoku sudačku plaću - od kojih desetak tisuća kuna - za svoj nerad i za svoje neuredno obnašanje sudačke dužnosti. A to sam 11. ožujka ove 2009.g. napisao u svojoj Pritužbi protiv suca Tomislava Bilobrka, upućenoj Ministru pravosuđa R.H. dr. Ivanu Šimonoviću i predsjedniku Vrhovnog suda R.H. gosp. Branku Hrvatinu. I, dakako, Kome Treba: Mr. Vincentu Degertu, ambasadoru EK/EU, Zgb. Prilažem Općinskom sudu u Bujama i taj dokument!

Uostalom, napisao sam ja to i bivšoj ministrici pravosuđa gospođi Ani Lovrin prije više od tri godine - da Hrvatska neće biti primljena u EU dok je ovakvog „Krivosuđa“ i dok sam ja živ! A govorilo se naveliko da će biti primljena 2007.g. A ipak nije! Jer ima Boga! On dugo čeka, al' gadno udara! Ima Boga i nad ovim našim malim balkanskim bogovima!

Na strani 8. Presude suca Bilobrka - u drugom dijelu - spominje se da je sud prihvatio nalaz i mišljenje građevinskog vještaka (inž. Ante Bandića iz Buzeta) u pogledu izraženih cijena kao stručan i nepristran. Ma, kako to Bandić „NEPRISTRAN“?? Zar nisam ja svojim Podneskom od 23. listopada 2007.g sve to oborio!! Citiram ovdje samo jednu ključnu moju rečenicu u uvodu: „Prosto je nevjerojatna gomila krivotvorina inž. Ante Bandića u svom „Nalazu“, što me dovodi u sumnju da je on sve to učinio u dosluhu i suradnji s Erlićevim odvjetnicima Ivicom Senjakom i Slavišom Perovićem ...“.

Naprotiv, ja sam vrlo argumentirano oborio svih pet njegovih lažljivih stavki, a jedino je dobro što je i sudac Tomislav Bilobrk na kraju i sam posumnjao u Bandićeve brojke te ih je više nego prepolovio!

Međutim je sudac Bilobrk namjerno „zaboravio“ da je sve to rađeno bez moje suglasnosti, pa mu ja preporučujem da bolje nauči Zakon o najmu (stanova), u kome izričito piše da najmoprimac ne smije ništa raditi u unajmljenom stanu bez pisane suglasnosti vlasnika!! A ja to nisam dao čak ni u usmenom obliku! Dakle, to je nova ključna laž!! I to sudac Tomislav Bilobrk itekako dobro zna!

A evo konačno na što se sudac Tomislav Bilobrk cijelo vrijeme oslanjao, citiram alineju 33. na istoj strani 8.: „Sukladno drugostupanjskom Rješenju (dr.sc. Alda Radolovića!!), Gž-3660/04-4 od 02. listopada 2006.g. i tamo izraženim u p u t a m a ovome sudu, sud nalazi da tuženiku kao p o š t e n o m posjedniku (jer je bio najmoprimac) pripada pravo na naknadu za učinjene nužne i korisne troškove u stanu tužitelja, prema čla.164.,st.2 zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ... bla-bla, bla-bla ... . a korisni troškovi su oni koji su pridonijeli povećanju vrijednosti stvari“. Naprotiv, ružni željezni „industrijski prozori“, koje je na svoju ruku postavio Erlić Ivan, nisu nimalo povećali vrijednost moje masivne i rustikalne kamene kuće! To je prava rugoba!

Dakle, ključna je i najveća laž suca dr. sc. Alda Radolovića da je Erlić Ivan bio „pošten posjednik“ (suprotno tvrdnji poštene sutkinje Fabiane Kliman iz njene Djelomične presude P-20/04 od 2. kolovoza 2004.g., u kojoj je Erlić Ivan bio označen kao „nepošten posjednik“).

Uostalom, ja sam sve laži dr.sc.Alda Radolovića oborio u mojoj Pritužbi Vrhvnom sudu R.H. protiv njega, ali se još jednom pokazalo da „crna vrana - crnoj vrani - ne kljuje oči!“. Ili je opet bila po srijedi - UDBOMAFIJA?!!

Zbog svega ovdje iznesenog, kao i svega što bi ovdje bilo preopširno, a već je rečeno na ranijim našim suđenjima, u drugim, ali u suštini istim (!) sudskim predmetima, držim da je pobijana Presuda posl.br. P-20/04-87 donesena na temelju pogrešnog i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, te je stoga neminovno došlo i do pogrešne primjene materijalnog prava.

Izjavljujem stoga ovu Žalbu i predlažem da se istu sa cijelim sudskim spisom proslijedi na Županijski sud u Puli, kojemu, nadalje, predlažem da žalbu usvoji i preinači pobijanu Presudu Općinskog suda u Bujama, na način da tu Presudu ukine, i predmet vrati na ponovno raspravljanje, ali pred dugim sucem. A po mogućnosti i drugim sudom - primjerice u Poreču.

Bilježim se sa štovanjem!

Brtonigla, 18. svibanj 2009.g..

Ante Rokov Jadrijević, dipl. ing.

Brtonigla, Kovri 25

No comments: